جدول قیمت گذاری

پایه ای
ماهانه
39 دلار

  • آیتم های نامحدود
  • سبک نامحدود
  • حفاظت پیشرفته
  • فضای ذخیره ابری
  • 24 * 7 خدمات مشتری
  • خدمات پشتیبان گیری

حق بیمه
ماهانه
49 دلار

  • آیتم های نامحدود
  • سبک نامحدود
  • حفاظت پیشرفته
  • فضای ذخیره ابری
  • 24 * 7 خدمات مشتری
  • خدمات پشتیبان گیری

نهایی
ماهانه
59 دلار

  • آیتم های نامحدود
  • سبک نامحدود
  • حفاظت پیشرفته
  • فضای ذخیره ابری
  • 24 * 7 خدمات مشتری
  • خدمات پشتیبان گیری

X